Play Together Logo

NHẬP MÃ COUPON

Để đăng ký coupon, bạn phải nhập mã coupon trong khi trò chơi đang được cài đặt.

Phần thưởng được cấp từ coupon sẽ được chuyển đến hộp thư của bạn.